Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot. Az Igodepo-S alkalmazás bármely részének elérésével vagy használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az adatvédelmi szabályzat és a szolgáltatási feltételek összes feltételét. Ha nem ért egyet az adatvédelmi irányelvekkel, lépjen ki erről az oldalról, és ne lépjen be az Igodepo-S-be, illetve ne használja azt. Az Igodepo-S használata kifejezetten az adatvédelmi irányelvek elfogadásától függ.

  1.  Az adatvédelmi irányelvek frissítései. Folyamatosan arra törekszünk, hogy új módszereket találjunk az IGODEPO-S használatával kapcsolatos tapasztalatainak javítására, és időről időre módosíthatjuk az Adatvédelmi szabályzatot, hogy tükrözze az adatvédelmi gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot, és ellenőrizze az Adatvédelmi szabályzat tetején található „Utolsó frissítés” dátumot a legfrissebb verzióért. Ha változtatásokat eszközlünk a jelen Adatvédelmi szabályzatban, a Webhelyen és az Alkalmazáson keresztül értesítjük Önt.

  2. Szolgáltatási feltételek. Az IGODEPO-S használatára a Szolgáltatási feltételek feltételei vonatkoznak, amelyek ezúton beépülnek a jelen Adatvédelmi szabályzatba és annak részévé válnak. Az IGODEPO-S használatával Ön elfogadja a Szolgáltatási feltételek feltételeit.

  3. A gyűjtött információk típusai és felhasználása. Az IGODEPO-S nem gyűjt, nem tárol és nem használ semmilyen adatot Öntől vagy az Ön készülékéről (ez magában foglal bármilyen személyes vagy nem személyes azonosítható adatot), kivéve azokat, amelyeket Ön az alkalmazás gombjainak használatával ad meg és kér elmentést.

  4. Az információk kiadása. Soha nem adunk ki információkat más feleknek, és nem végzünk semmilyen remarketinget. A SEND/RECEIVE funkciót használhatja az információk e-mailben történő elküldéséhez. De ez az elküldés mindig csak akkor történik meg, ha Ön kéri, és az Ön felelőssége, hogy kinek küldi el.

  5. Gyermekek. Az IGODEPO-S alkalmazás nem gyermekeket céloz meg. De nem tartalmaz és nem fér hozzá nem megfelelő tartalmakhoz. Az alkalmazás és hirdetései kizárják a felnőtt és szerencsejáték tartalmakat.

  6. Ügyfélszolgálat. A jelen Adatvédelmi Szabályzattal vagy az IGODEPO S-sel kapcsolatos segítségért vagy kérdéseivel az info@igodepo.hu e-mail címen fordulhat hozzánk.

  7. Biztonság és hirdetések. Az IGODEPO-S nem jelenít meg hirdetéseket, és nem használja a Google AdMob & AdSense hálózatokat. Az IGODEPO-S a Zebra DataWedge megoldást használja: https://techdocs.zebra.com/datawedge/latest/guide/about/.

  8. Felelősségvállalás:

    8.1 Ön vállalja, hogy nem vesz részt semmilyen olyan tevékenységben ezzel az alkalmazással, amely megzavarja, károsítja vagy jogosulatlanul hozzáfér bármely harmadik fél szervereihez, hálózataihoz vagy egyéb tulajdonságaihoz vagy szolgáltatásaihoz, beleértve, de nem kizárólagosan a mi vállalatunkat vagy bármely mobilkommunikációs szolgáltatót.

    8.2 Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős (és vállalatunk nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben) minden olyan adatért, tartalomért vagy erőforrásért, amelyet az Android és/vagy az Androidhoz készült alkalmazásokon keresztül hoz létre, továbbít vagy jelenít meg, valamint az Ön cselekedeteinek következményeiért (beleértve minden veszteséget vagy kárt), amelyeket ezzel tesz.

     8.3 Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős (és vállalatunk nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben) a Licencszerződésből, bármely alkalmazandó harmadik féllel kötött szerződésből vagy szolgáltatási feltételből, illetve bármely alkalmazandó törvényből vagy szabályozásból eredő kötelezettségeinek megszegéséért, valamint az ilyen megszegés következményeiért (beleértve bármely harmadik fél által elszenvedett veszteséget vagy kárt).

    8.4 Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős (és cégünk nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben) az Ön dokumentumai, az IGODEPO-S segítségével generált adatok elvesztéséért, megrongálódásáért vagy bármilyen, az Ön dokumentumai, adatai felett keletkezett problémáért, illetve bármilyen hardver- vagy szoftverkárosodásért.


        9. SZAVATOSSÁGI KIZÁRÁS

9.1 ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ IGODEPO-S HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS HOGY AZ IGODEPO-S-T „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL” NYÚJTJUK, TÁRSASÁGUNK RÉSZÉRŐL BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL.

9.2 AZ IGODEPO-S HASZNÁLATA, VALAMINT AZ IGODEPO-S HASZNÁLATÁVAL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT ANYAGOK HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATA SZERINT TÖRTÉNIK, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN, MOBIL HARDVERÉBEN VAGY MÁS ESZKÖZÉBEN BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ ILYEN HASZNÁLATBÓL ERED.

9.3 TÁRSASÁGUNK TOVÁBBÁ KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFAJTA GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET.

Gyakran ismételt kérdések:

Milyen információkat ment el az alkalmazás a készülék belső memóriájába?

Az alkalmazás az összes információt a /external/downloads mappába menti. Ezek az információk az alkalmazásból bevitt adatok, és Excel-fájlokban kerülnek elmentésre. Az összes fájl és annak adatai akkor kerülnek elmentésre, amikor Ön azt az alkalmazásból kéri.

Melyik információ kerül mentésre a külső eszközökre, a szerverre vagy a felhőbe?

Nincs olyan háttérben zajló vagy automatikus folyamat, amely bármilyen információt összegyűjtene, tárolna vagy továbbítana bármilyen szerverre.

 

    11. Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)

Bármilyen természetes személyre, jogi személyre, intézményre vagy egyesületre vonatkozó bármely információ, amely bármely más információra, beleértve a személyi azonosító számot is, hivatkozással – akár közvetve is – azonosítható vagy azonosítható.

Felhasználási adatok

Az alkalmazásból (vagy az alkalmazásban alkalmazott harmadik fél szolgáltatásaiból) automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják: az alkalmazást használó felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy domainneveit, az URI-címeket (Uniform Resource Identifier), a kérés időpontját, a kérés szerverhez történő benyújtásának módját, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver válaszának állapotát jelző számkódot (sikeres eredmény, hiba stb.). ), a származási ország, a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatásonkénti különböző időadatok (pl, az alkalmazáson belül az egyes oldalakon eltöltött idő) és az alkalmazáson belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, valamint az eszköz operációs rendszerére és/vagy a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.

Felhasználó

Az Alkalmazást használó személy, akinek meg kell egyeznie az Érintettel, vagy akit az Érintett felhatalmazott, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Érintett

Az a jogi vagy természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatási szerv vagy bármely más szerv, egyesület vagy szervezet, amelyet az Adatkezelő felhatalmazott arra, hogy a személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezelje.

Adatkezelő (vagy tulajdonos)

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatási szerv vagy bármely más szerv, egyesület vagy szervezet, amely jogosult – akár egy másik Adatkezelővel közösen is – a Személyes adatok kezelésének céljaira és módszereire, valamint az alkalmazott eszközökre vonatkozó döntések meghozatalára, beleértve az Alkalmazás működésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Az Adatkezelő – eltérő rendelkezés hiányában – az Alkalmazás Tulajdonosa.

Alkalmazás

Az a hardver- vagy szoftvereszköz, amellyel a Felhasználó személyes adatait gyűjtik.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre az Alkalmazásra vonatkozik.